Efektywne mikroorganizmy

Efektywne Mikroorganizmy – japońska technologia poprawiająca jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych. Przynosząca zysk dla rolnika.

Tę właściwość prof. Teruo Higa określił jako technologię (Technologia EM) - przez swoją skuteczność jest szansą na przywrócenie równowagi w otaczającym nas środowisku. Technologia EM jest obecnie wykorzystywana w ponad 120 krajach świata.

Polskim produktem wykorzystującym mikroorganizmy jest Humus Active. Zawiera też kwasy humusowe i trwałą aktywną próchnicę.
5 l Humus Active = 2,5 tony obornika!

Korzyści ze stosowania Efektywnych Mikroorganizmów w regeneracji gleby i uprawie roślin

W Polsce można zwiększyć plony poprzez duże dawki nawozów sztucznych, ale wówczas powodujemy niekorzystne zmiany struktury gleby. Stosując wysokie nawożenie organiczne nie zawsze osiąga się zakładane rezultaty. Spowodowane jest to tym, że mikroflora gleby albo jest zbyt uboga, i wówczas następuje szybka mineralizacja, albo ziemia jest tak zdegradowana, że dominujące w niej kultury mikroorganizmów powodują rozkład gnilny wprowadzanej substancji organicznej. Zmienić to mogą Efektywne Mikroorganizmy, dzięki którym powstaje w bardzo krótkim czasie próchnica z każdego materiału organicznego znajdującego się w glebie.

Efektywne Mikroorganizmy wprowadzone do gleby przywracają pierwotne zdolności samoregulacji, które w wyniku intensywnej uprawy roli zostały zatracone. Należy pamiętać, że zawartość próchnicy w glebie jest głównym czynnikiem wpływającym na jej naturalną żyzność. Optymalna powinna być granicach 3-5%.

Efektywne Mikroorganizmy przywracają naturalną żyzność gleby poprzez:

 • tworzenie struktury gruzełkowatej - wypierania zagniwania na rzecz fermentacji
 • udostępnianie niedostępnych dla roślin makro i mikroelementów (fosfor, potas, azot, atc.)
 • przyspieszanie humifikacji masy organicznej znajdującej się w glebie (rozkład słomy, resztek pożniwnych)
 • wzmacnianie naturalnej odporności (immunologia) roślin wypieranie a następnie likwidację patogenów i szkodników
 • dezynfekcję gleby - rozkład trucizn łącznie z pestycydami
 • produkcja antybiotyków i innych bioaktywnych składników
 • likwidację podeszwy płużnej - (nie ma potrzeby głębokiej orki )
 • regulację stosunków powietrzno-wodnych i tym samym zwiększenie pojemności wodnej gleby
 • neutralizację skutków suszy, odkwaszanie gleby -nie stosujemy wapna
 • równe, szybkie, silne kiełkowanie po zaprawieniu materiału siewnego i nasadzeniowego, (wysiewamy mniej 10-20%)
 • poprawa korzenienia się roślin, zwiększenie odporności na suszę, patogeny i szkodniki,
 • silniejszy wzrost i wigor, obfite kwitnienie i zawiązywanie owoców,
 • wyższe i zdrowsze plony, poprawa wyglądu, zapachu i smaku,
 • niższe nakłady (ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i chemicznych zapraw. (rocznie zmniejszamy o 10% do 30%)

Najszybciej obserwowaną zmianą jest poprawa struktury gleby, która staje się gruzełkowatą. Zostają udostępniane trudno przyswajalne dla roślin związki mineralne. Zahamowane procesy gnilne a przemiany zachodzą w formie fermentacji, przyspieszając humifikację materii organicznej. EM-y dezynfekują glebę hamując rozwój szkodliwych organizmów i wzmacniają rośliny. Zmiana mikroflory glebowej prowadzi do ograniczenia ilości patogenów glebowych (zarówno grzybów chorobotwórczych jak i szkodników) i odradzania życia biologicznego

Gleba zdrowieje. Rośliny mają coraz silniejszy system korzeniowy. Po obumarciu roślin mikroorganizmy rozkładają korzenie rozluźniając glebę. W miejsce korzeni tworzy się naturalny system kapilar. Zwiększa to pojemność wodną powodując lepsze magazynowanie wody. Ma to szczególnie znaczenie podczas ulewnego deszczu. Gleba o wysokiej zawartości próchnicy i gruzełkowatej strukturze pochłania wodę i nie pozwala aby woda wymywała jej wierzchnią żyzną warstwę. Gleba taka nie ma tendencji do zlewania i zasklepiania się. Zanika podeszwa płużna. Głębokość orki powinna być jak najpłytsza. Powinniśmy ją stosować tylko wtedy gdy jest do przykrycia materia organiczna. Najkorzystniejsze są uprawki powierzchniowe.

Efektywne Mikroorganizmy przywracają dominację mikroorganizmów pożytecznych, regenerujących siłę rodną gleby. Taka gleba nabiera lepszych cech. Zmniejszają potrzebę ewentualnego nawadniania.

Optymalnie gleba zabezpiecza udział kultur mikrobiologicznych na wysokości ok. 5% próchnicy w uprawianej glebie. Taki stan żyzności gleby gwarantuje właściwą relację węgla-C do azotu-N w uprawianej glebie. EM zwiększ aktywność bakterii fotosyntetyzujących wiążąc azot – poprawiając tę relację. Tym między innymi tłumaczy się fakt możliwości zmniejszania nawożenia mineralnego bez strat w wysokości plonu. Po kilku latach stosowania EM uzyskujemy oszczędności w ilości stosowanych nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin od 60 do 100%.

Zdrowa-rodna-gleba, czyli zawierająca optymalną ilość próchnicy-humusu uniemożliwia wypłukiwanie azotu do wód. Zdrowa gleba dezaktywuje metale ciężkie blokuje przedostawanie się ich do roślin, ma odczyn pH obojętny.

Dlatego też należy z wielką rozwagą podchodzić do wapnowania gleb. Przekonanie, że wapnowanie poprawi strukturę gleby, jest fałszywe i w konsekwencji prowadzi do jej degradacji, zlewania się, spiekania i utraty struktury gruzełkowatej gleby. Procesy chemiczne zachodzące w glebie szczególnie po wapnowaniu wapnem tlenkowym, jaki i węglanowym są zabójcze dla wszystkich mikroorganizmów w glebie. Chcąc mieć zdrową, produktywną glebę należy czynić wszystko aby zachodziły w niej właściwe procesy mikrobiologiczne. Można to uzyskać stosując Efektywne Mikroorganizmy i dbając o odpowiednią ilość substancji organicznej wprowadzanej do gleby.

Zalecana dawka EM-Naturalnie Aktywnego (EM-A) doglebowo to 40 litrów/ha. Koszt = 290 zł + oprysk dolistny 10 l (72 zł) = 362 zł/ha

 

Oszczędność w nawożeniu - do -30% (nawozy 500 kg/ha = 1100 zł)* - oszczędność 330 zł/ha

Nie wapnujemy pola - oszczędzamy rocznie około 170 zł/ha

Stosujemy mniej oprysków ochrony roślin oszczędność około 150 zł/ha

Zmniejszenie wydatków na ha = 650 zł/ha

Dodatkowo łatwiejsza uprawa pola = mniejsze zużycie paliwa - oszczędność 100 zł/ha

RAZEM OSZCZĘDNOŚCI = 750 zł!
 

WYDATKI na EM - 362 zł. Pozostaje nam około + 388 zł/ha.

Zdrowe plony i ZDROWSZY właściciel gospodarstwa!

Zysk może być inny w zależności od rośliny i lokalnych warunków.

Jeżeli poziom próchnicy wzrośnie w następnych latach można stosować niższe dawki.

Najlepszy czas na stosowanie EM-A to: przed, w trakcie lub po deszczu.

UWAGA! Nie należy wykonywać zabiegów w czasie nasłonecznienia. Wtedy stosujemy mikroorganizmy rano, wieczorem lub nocą. Promienie słoneczne – głównie ultrafioletowe – zabijają mikroorganizmy. Dla zwiększenia efektywności likwidacji patogenów można dodać EM-5.

Przy wprowadzaniu efektywnych mikroorganizmów do gleby należy przestrzegać następujących zasad:

 • zabiegi wykonujemy w formie oprysku lub podlewania, ciśnienie nie większe niż 2.5 atmosfery
 • oprysk EM A wykonujemy na wilgotną glebę,
 • jeżeli warunki pogodowe nie są sprzyjające (susza), należy zwiększyć ilość wody do 1000 l/ha. Po aplikacji EM-A należy wymieszać glebę przez orkę, bronowanie, kultywatorowanie, itp. zabiegi,
 • temperatura otoczenia winna być powyżej 8 stopni Celsjusza, poniżej tej temperatury maleje aktywność mikroorganizmów,
 • najbardziej efektywnym jest łączne wprowadzanie EM-Aktywnego razem z przyorywaniem różnorakiego materiału organicznego (resztki pożniwne, nawozy zielone, torfy, obornik, itp.).

Stosując EM-A wprowadzamy do gleby mikroorganizmy, które powodują optymalizację procesów przemiany materii i udostępniania związków mineralnych, witamin, enzymów, hormonów, wchłanianych przez rośliny. Substancje te dezynfekują glebę hamując rozwój szkodliwych organizmów i wzmacniają rośliny.

 • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło