Humus aktive 20 L

Humus aktive 20 L

220,17 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Pozytywne Mikroorganizmy, zawiera kwasy humusowe.

Pojemność
Ilość

HUMUS ACTIVE UNIWERSALNY-  EKOLOGICZNY UŻYŹNIACZ GLEBOWY - do rozkładu resztek pożniwnych

Przeznaczony do wszelkich roślin w uprawach wielkotowarowych, polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również w parkach i terenach zieleni. Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych. HUMUS ACTIVE zastosowany doglebowo istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. Pielęgnując rośliny HUMUSEM ACTIVE zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych.

W 1 ml. HUMUS ACTIVE zawiera:

• miliardy PM-ów Pozytywnych mikroorganizmów pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych. PM-y asymilują azot z powietrza (bakterie Azotobakter) i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe). PM-y powodują rozwój mikoryzy co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. PM-y szybko rozkładają resztki organiczne (liście, łodygi, komposty i inne) dostarczając składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych.

• miliardy koloidów TAP-Trwałej Aktywnej Próchnicy wraz z próchnicą pokarmową o powierzchni zbiorowej nawet 1000 m2, która jest niezbędna do trwałego rozwoju PM-ów. Dzięki temu gleba pulchnieje i znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.

Badania EkoTech Produkt objęte programem unijnym dowodzą, że 20L. HUMUSU ACTIVE efektywnie zastępuje minimum 10 ton obornika, a na wielu płaszczyznach daje więcej, ponieważ obornik nie zawiera trwałej próchnicy, ani takiej mnogości kultur bakteryjnych.

HUMUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji rośliny powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach a po paru latach systematycznego stosowania możemy doprowadzić do poprawienia klasy gleby. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE można zwiększyć nawet 2-krotnie z dodatkiem AKTYWITU PM.

SPOSÓB UŻYCIA:

w uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych- 20 l Humusu Active rozcieńczamy w 200-300 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką porcją opryskujemy glebę o powierzchni 1 ha.

TERMINY STOSOWANIA:

Wiosną – od chwili gdy gleba osiągnie temperaturę powyżej 5°C do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.

Jesienią – po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, że temperatura gleby nie jest niższa niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

w uprawach ekologicznych:

doglebowo – stosować przedwegetacyjnie lub na początku ruszenia wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią (II termin) używając do każdego terminu 10-15L/ha. HUMUSU ACTIVE po uprzednim rozcieńczeniu w 200-300L wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy polewać po glebie na powierzchni 1 ha używając wóz asenizacyjny lub opryskiwacz.

rozsady – podczas sadzenia rozsad i przesadzania roślin należy zanurzyć ich korzenie w 2% roztworze wodnym Humusu Active. Powoduje to bezstresowe przyjmowanie się roślin oraz przyspiesza ich wzrost.

dolistnie – w okresie wegetacji roślin należy je opryskać opryskiwaczem rozpuszczając HUMUSU ACTIVE w wodzie według poniższej tabeli. Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach zabezpieczą przed chorobami grzybowymi i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.

TABELA OPRYSKÓW HUMUSEM ACTIVE UPRAW NA GLEBACH MAŁO I PRZECIĘTNIE ŻYZNYCH w przeliczeniu na ha.

Uwaga: Przyjęto do tabeli,że do poz.1,2 i 3 używa się do jednego oprysku 200L. wody/ha., do poz.4 -400L. wody/ha, a do poz.5 -600L. wody/ha

Dodatkowo przy stosowaniu doglebowym i dolistnym możemy do cieczy użytkowej dodać AKTYWIT PM w ilości ok. 2L na 100L cieczy użytkowej w celu szybkiego namnażania PM-ów  (Pozytywnych Mikroorganizmów). Stosować w temperaturach powyżej 10°C. Przechowywać w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.

Produkt bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Ciecz użytkowa HUMUSU ACTIVE nie ma okresu karencji.

Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski

Zezw.MRiRW nr G-233/11

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011

Badania prowadzone w ramach projektu EkoTechProdukt wykazały, że działanie 2L HUMUSU ACTIVE jest porównywalne do działania 1 tony obornika.

100 Przedmioty

Brak recenzji użytkowników.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło